Lokale ouderraad

Allente zorgt met hart en ziel voor een goede opvang van elk kind binnen Allente. Het maakt daarbij niet uit of dit nu op het kinderdagverblijf is, op de peuteropvang, bij een gastouder of op de buitenschoolse opvang. Als ouder zijnde heb je daar het volste vertrouwen in. Toch kan het weleens zijn, dat je meer zou willen weten over wat zich achter de schermen gebeurt: hoe wordt de opvang nou eigenlijk geleid? Hoe wordt de kwaliteit gemeten en geregistreerd? Hoe komt de vorming van de tarieven tot stand en heb ik daar een stem in? Kan ik een bijdrage leveren aan het bestuurlijke deel van de opvang van mijn kind(eren)?

Allente vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast dat rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en verplichtingen vindt Allente het waardevol om beleidsstukken en projecten met de oudercommissies af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende kinderopvang. Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de opvanglocatie van hun kind(eren) en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR). Als lid van een oudercommissie heb je informatierecht en adviesrecht (zowel gevraagd als ongevraagd) op een aantal beleidsstukken. De oudercommissie is een afspiegeling van alle ouders van alle kinderen die op de desbetreffende locatie opvang hebben en behartigt de belangen van alle kinderen op het kindcentrum waaraan de oudercommissie is verbonden. Je stem is dus belangrijk!

Heeft u vragen of interesse in de LOR Helix? Neem dan contact met ons op.