Ouderportaal

De Helix communiceert via Social Schools. U ontvangt een persoonlijke code zodat u zelf kunt bepalen op welke e-mail adressen u de informatie van de school ontvangt. Door het downloaden van de Social Schools app kunt u alle gegevens heel makkelijk delen en terugvinden op uw mobiel. Ook is het voor u mogelijk om andere personen dit nieuws te laten ontvangen. Dit kan handig zijn voor opa’s / oma’s, oppas etc. Ook gescheiden ouders kunnen zo beiden goed geïnformeerd blijven door school.

  • Naast de algemene schoolagenda zijn ook specifieke agenda items voor de groep(en) van uw kind(eren) hier zichtbaar. U kunt ervoor kiezen om deze data ook automatisch aan uw eigen agenda toe te voegen.
  • Ziek- of absentiemeldingen gaan via de app. De leerkracht en administratie ontvangt uw bericht van afwezigheid van uw kind.
  • Tot slot ontvangt u via de app uitnodigingen om in te tekenen voor de oudergesprekken. U krijgt hiervoor ruim voorafgaande aan de gespreksperiode een bericht om digitaal in te tekenen op een van de beschikbare momenten.
  • Per groep ontvangt u berichtjes van de leerkracht met wetenswaardigheden uit de groep en belangrijke informatie betreffende het lesprogramma.
Download de app