Medezeggenschapsraad

Als MR-lid heeft u de mogelijkheid om niet alleen toezicht te houden op het schoolbeleid, maar ook actief bij te dragen aan de koers van de school. In de praktijk betekent dit dat u meepraat over cruciale onderwerpen, waaronder:

  • De vormgeving van zorg binnen de school
  • De integratie van ICT in het onderwijs
  • De jaarlijkse personele bezetting
  • De materiële begroting
  • Het schoolplan

Vergaderingen
Onze MR komt minimaal zes keer per schooljaar samen voor openbare vergaderingen in de lerarenkamer, waarin van 20:00 uur tot 22:00 uur ideeën worden uitgewisseld en besluiten worden genomen. Formeel overleg met het bevoegd gezag kan tijdens deze vergaderingen plaatsvinden. Indien nodig, worden tussentijdse vergaderingen ingelast. Verslagen van zowel de MR-vergaderingen als het formeel overleg met het bevoegd gezag worden opgesteld.

Bij zaken van vertrouwelijke aard wordt een besloten gedeelte van de vergadering ingelast (van 20:00-20:30 uur), waarbij alleen MR-leden en eventueel genodigden aanwezig zijn. Dit waarborgt de privacy en zorgt voor een open sfeer tijdens het resterende deel van de vergadering.

Gasten zijn van harte welkom bij het openbare gedeelte van onze MR-vergaderingen. Meld u gerust vooraf aan bij een van onze MR-leden en krijg inzicht in 'MR zaken'. Hoewel gasten geen stemrecht hebben, worden hun opmerkingen wel meegenomen in onze besluitvorming. Samen streven we naar een constructieve dialoog en een weloverwogen koers voor de toekomst van onze school.

Ontdek de kracht van invloed en betrokkenheid als lid van de MR!

 

Leden

Marloes van der Heijde
Carla Stegers - van Stralen
Meindert Manshanden

Linda Metselaar - Penner (leerkracht)
Vera Nota (leerkracht)