Onderwijs op onze school

Gezonde school
Bij ons staat gezondheid en welbevinden hoog in het vaandel. Actieve en gezonde kinderen presteren het beste op school. Trots dragen wij het landelijke vignet 'Gezonde School' voor de thema's Voeding en Beweging en Sport. Onze inzet richt zich op het stimuleren van gezonde eet- en drinkgewoonten, waarbij we regelmatig gratis fruit aanbieden. Samen met sportverenigingen en vakleerkrachten organiseren we tal van sportactiviteiten om de kinderen in beweging te brengen.

In groep zes hebben de kinderen een bijzondere rol: zij verzorgen de schoolmoestuin en mogen trots hun eigen oogst mee naar huis nemen. Ons duurzame schoolgebouw draagt bij aan het welzijn van onze leerlingen. Continu worden CO2-metingen uitgevoerd om de luchtkwaliteit te controleren. Op deze manier creëren we een gezonde omgeving waarin onze leerlingen optimaal kunnen gedijen.

Positief gedrag
Binnen onze school koesteren we positief gedrag als een essentieel element in het leerproces, en dat begint al in groep 1. Onze leerkrachten omarmen de Positive Behavior Support-methode, waarbij zij continu positief en gewenst gedrag van de kinderen bevestigen. Heldere afspraken rondom omgangsvormen en gepast gedrag vormen de basis voor een respectvolle gemeenschap.

In onze dagelijkse interacties wijzen kinderen, leerkrachten en medewerkers elkaar op positief gedrag, zoals rustig door de gang lopen. Tevens herinneren ze elkaar aan afgesproken gedragsregels, bijvoorbeeld inzake het correct ophangen van jassen. Als stimulans voor deze positieve interacties kunnen kinderen individueel of als klas een beloningskaartje verdienen bij opmerkelijke positieve prestaties. Na het verzamelen van tien kaartjes mag het kind een echte beloning kiezen, variërend van extra lang buiten spelen tot een halfuurtje gamen.

Talenten, creatieviteit en cultuur
Bij ons op school krijgt uw kind alle ruimte om zijn of haar eigen talenten te ontdekken. Van groep 1 tot en met 8 hanteren we een doorlopende leerlijn in creatieve vakken, zoals handvaardigheid en muziek. Of het nu gaat om zingen, dansen, tekenen, schrijven of het leren bespelen van een echt instrument. Bovendien bieden we veel van deze creatieve activiteiten aan als onderdeel van ons naschoolse programma.

Om de creativiteit van onze leerlingen verder te stimuleren, hebben we een speciale cultuurcoördinator. Deze coördinator stelt voor alle klassen een boeiend cultureel programma samen. Hierin worden bijvoorbeeld bezoeken aan theaters en musea gecombineerd met geschiedenis-, natuur- of techniekprojecten. Op deze manier verbinden we creativiteit en cultuur op een inspirerende manier, waardoor uw kind op diverse vlakken kan groeien en zich ontwikkelen.