Wie zijn wij?

 

Sinds 2015 is IKC De Helix gevestigd in de bruisende nieuwbouwwijk De Draai. IKC De Helix staat synoniem voor Samenwerking en ontwikkeling vanuit ieders talent! Een belofte die tot uiting komt in onze missie en visie als integraal kindcentrum. 

IKC De Helix is een veilige, resultaatgerichte, betrokken, open en modern IKC waar iedereen welkom is. Met de principes van Positive Behavior Support wordt een warm pedagogisch klimaat gecreëerd, waar veiligheid, verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De basisschool legt de basis voor zelfstandige deelname aan de maatschappij door focus op positief gedrag, keuzevrijheid in het leerproces en creatieve, muzikale en sportieve activiteiten naast taal-, lees- en rekenonderwijs.

Dankzij betrokken medewerkers en persoonlijk contact krijgt elk kind de nodige aandacht en kansen. Onze opvang en de school is open en transparant, met overzichtelijke groepen, verbonden lokalen en een doorgaande leerlijn. Gelegen in een jonge wijk, werkt De Helix samen met diverse organisaties, waaronder het centrum voor dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal en Heerhugowaard Sport NV. De basisschool omarmt de 21ste-eeuwse vaardigheden, waardoor kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met mediawijsheid, kritisch denken en zelfstandig plannen, naast sociale, culturele en ICT-vaardigheden. De Helix is klaar voor de toekomst en heet iedereen welkom!

 

Veilig, resultaatgericht, betrokken, open en modern.